The Romanians – I Rumeni – Românii…

Trilingual text

Image

Romanians will be born
Like a never ending curse. Their life, a poem –
By clandestine pairs

The rhyme of those left at home
This sort of wound, a Wall forever lacking an Ana*
For those who leave their country

The verb of humbleness bakes
Flawless Europes. Romanians born prematurely
Will bring upon justice

A deeper meaning under the word is resting
It’s as old as time, be aware. Another continent is rising
Knowing of… God Forbid

Romanians will be born wherever,
Wherever, they feel home. The cradle of the world is pressing
In the Carpatians where its beginning hides
.
A poem obscure to him who is …. Not empty of not living…

Image

i romeni nasceranno
come una maledizione senza fine. La loro vita è una poesia –
ogni due uno clandestino
.
La rima di chi è rimasto a casa è
un tipo di ferita diversa – e una parete per sempre privo di Ana*
per coloro che lasciano il loro paese…
.
Il verbo d’umiltà cuocia
un Europa impeccabile. Romeni nati prematuramente
porterà giustizia
.
Un significato più profondo sotto la parola è al riposo
E ‘vecchio come il tempo, siate consapevoli. Un altro continente è in aumento
Sapendo di … Dio non voglia
.
Romeni nascerà ovunque,
Ovunque, si sentono a casa. La culla del mondo premendo
nei Carpati dove nasconde i suoi inizi
.
una poesia oscura a chi è… di non-vissuto non-svuotato…

Image

Se vor naşte români
Într-un perpetuu blestem. Viaţa lor un poem –
Din doi în doi clandestini

Rima celor de-acasă
O altfel de rană, Zid mereu fără Ană*
Celor ce ţara şi-o lasă
.
Verbul smereniei coace
Europe fără cusur. Românii născuţi prematur
Dreptate vor face
.
Să te naşti la orice vârstă
E un viciu astăzi de fond. Să dai lumii încă un rond
Fără care… ar rămâne îngustă
.
Pare altor împietate
Egoismului să-i fii fur. Românii născuţi prematur
Vor face dreptate
.
Un tâlc sub cuvânt odihneşte
De-o vârstă cu vremea, fii atent. Se naşte un alt continent
Ştiutor de… Doamne fereşte
.
Se vor naşte români oriunde
Oriunde ei sunt acasă. Leagănul lumii apasă
În Carpaţi, unde-nceputu-i se-ascunde
.
un poem nedesluşit celui care …de netrai nu-i golit…

Image

* note –

Ana is a popular myth Romanian, where a mason makes the ultimate sacrifice by putting in the wall, still alive, his wife, Ana, with purpose to complete the work: the construction of Arges Monastery

Ana è un popolare rumena mito, dove un muratore rende l’estremo sacrificio mettendo nel muro, ancora in vita, la moglie, Ana, con lo scopo di completare l’opera: la costruzione del Monastero di Arges

Ana este personaj într-un popular mit românesc, unde un zidar face sacrificiul suprem de a o zidi în perete, încă în viață, chiar pe soția sa, Ana, cu scopul de a finaliza lucrările: construcția Mănăstirii Argeș

About val barbu


12 responses to “The Romanians – I Rumeni – Românii…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: