Daily Archives: mai 11, 2013

bluntly – schiettamente – fără menajamente

trilingual text

Image

dear friend, too many pleasantries are wasted, tell me
if my name sounds to you… like an echo on running far away
we will still need a life to share the bitterness that we have collected
each in his own account, as a price for the victories…
You know what, come on, to we drink the wine by life, even if it is dry, and also warm
we do not dilute it with water … not cool it by putting it between us…
my friend, I can not say that I care about you not prove it, but you should know that
in one day, in one day, the echo will swallow us naked, without a name
and every intention will fall obliquely, only then you will understand
what does the late
so, without pleasantries, tell me now, to how much you’re there yet, to how I still we are here

Image

amico mio, troppi convenevoli si sprecano, dimmi
se il mio nome suona per te come un eco allontanandosi in fuga…
ci sarà ancora bisogno di una vita per condividere l’amarezza che abbiamo raccolto
ciascuno nel suo conto, come un prezzo per le vittorie…
sai che cosa, dai, beviamo il vino della vita anche se è secco, e anche caldo
di non diluirlo noi con acqua … non raffreddarlo mettendolo tra noi…
amico mio, non posso dire che mi frega di te senza dimostrartelo, ma tu deve sapere che
in un giorno, in un solo giorno, l’eco c’inghiottirà nudi, senza un nome
e ogni intenzione cadrà obliquamente, si capirà solo allora
che cosa significa il tardivo
quindi, senza convenevoli, dimmi ora, quanto te ancora ci sei, quanto io ancora ci sono qui

Image

prietene, prea multe amabilităţi irosim, spune-mi
dacă numele meu îţi sună a ecou îndepărtându-se…
ne va trebui încă o viaţă să ne împărţim amarul strâns
fiecare în dreptul lui, ca preţ izbânilor…
ştii ce, hai să bem vinul vieţii chiar şi sec, chiar şi cald,
să nu-l diluăm cu apă… să nu-l răcim aşezîndu-l între noi…
prietene, nu-ţi pot spune că-mi pasă fără să-ţi şi dovedesc, dar tu să ştii
într-o zi, într-o singură zi, ecoul ne va înghiţi goi, fără nume
şi orice intenţie va cădea pieziş, vom percepe abia atunci
ce înseamnă târziu
deci, fără amabilităţi spune-mi acum, cât mai eşti, cât mai sunt…
Image


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: