Daily Archives: mai 5, 2013

Rhapsody in Blue (Gershwin) absolutely unique and spectacular

absolutely unique and spectacular
I was impressed by this beautiful child prodigy

assolutamente unico e spettacolare
Sono rimasto colpito da questo bellissimo bambino prodigio


you can, you simply can… – tu puoi, tu proprio puoi … – poţi, tu chiar poţi…

trilingual text

Image

you can be silent in whisper, and you can be silent aloud
you can do diet of words, gesticulating or talking as in Chat
consonantal with embarrassing abbreviations
you can chew paper of all the books you’ve read and forgotten, or preserved
as a decor snob in your library
you can drink a cup of coffee in a hurry, or drink with his lips pursed, drop by drop
You can use spray flavored bacon and garlic, instead of lunch

but you can not breathe once yes, once no
you can not love what does not exist
you can not unsubscribe from the list of Death
You can not fool another without fooling yourself at the end
you can fly if you want, if … you want…
but without love you’re like a bird with a wing, or a third wing
and if even you’re flying, maybe, you can not forget that
you can not lie the air, in that you have upsurge
can and can not … love everyone and everything, on the lip of the void in that
you’ll always be silent, like a shadow on the wall, as an earth without poppies…

Image

tu puoi tace in bisbiglio, e puoi tace a voce alta
puoi fare dieta di parole, gesticolando o parlando come nel Chat
consonantico e con abbreviazioni imbarazzante
puoi mastica carta di tutti i libri che hai letto e dimenticato, o conservato
come un decoro snob nella tua biblioteca
puoi bere un caffè in fretta, o bere con le labbra increspate, goccio per goccio
puoi utilizzare lo spray, aromatizzato a pancetta e l’aglio, invece di pranzo

ma non puoi respirare una volta sì, una volta no
non si può amare ciò che non esiste
non è possibile cancellarti dalla lista della Morte
non si può ingannare un altro senza ingannarti alla fine te stesso
si può volare se vuoi, se … vuoi …
ma senza amore lo sei come un uccello con un’ala, o con una terza ala
e se ancora stai volando, magari, non puoi dimenticare che
non si può mentire l’aria, in quale disponi di recrudescenza
tu puoi e non puoi amare tutti e tutto, sul labbro del vuoto in che
te starà sempre tacendo, come un’ombra sul muro, come un campo senza papaveri…

Image

poţi să taci în şoaptă şi poţi să taci cu voce tare
poţi ţine dietă la cuvinte, gesticulând sau vorbind ca pe chat
consonantic şi cu prescurtări penibile
poţi mesteca hârtia tuturor cărţilor citite şi uitate sau păstrate
ca decor snob în biblioteca personală
poţi bea cafeaua de duşcă sau ţuguindu-ţi buzele sorbind strop cu strop
poţi folosi spray-uri cu aromă de slănină şi usturoi în loc de prânz

dar nu poţi respira din doi în doi,
nu poţi iubi ceea ce nu există
nu te poţi şterge de pe lista Morţii
nu poţi înşela pe altul fără ca să te înşeli până la urmă şi pe tine însuţi
poţi zbura dacă vrei, dacă… vrei…
dar fără iubire eşti ca o pasăre cu o singură aripă, sau cu o a treia
şi dacă totuşi zbori, măcar de-ai zbura, nu poţi să uiţi
că nu poţi minţi aerul în care te avânţi,
poţi şi nu poţi …iubi toate şi toţi, pe buza golului în care
ai să tot taci, ca o umbră pe zid, ca un lan fără maci…

Image

sito internet


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: