Daily Archives: mai 4, 2013

to my Mary and to all lovers – alla mia Maria e a tutti gli innamorati – Măriei mele şi tuturor îndrăgostiţilor

.

.

Poze-0051

„Love means never having to say you’re sorry” (by Erich Segal in

Love story)

„Amare significa non dover mai dire mi dispiace”

„iubire înseamnă să nu spui niciodată îmi pare rău”
sito internet


could you walk like that? – potresti andare così? – ai putea să mergi aşa?

trilingual text

pantofi-toc-cui_382869bb9475eathe longing it is as if we will be forced of wear high-heeled shoes in the toes and
at least three sizes too small – could you walk like that?
.
a point of light is trying
to unbutton my shadow from the body
from this point, I see holograms of the past exercises of love
and there is no position to stand in nostalgia, as are the soldiers in honor or
stand at ease
.
I am forced to go at this point, with the heart barefoot, without longings
because beyond inhabits definitively … the great love

.

1130596-L

la nostalgia … è come se saremo costretti
d’indossare scarpe col tacco alto nelle dita dei piedi e
almeno tre taglie troppo piccole – potresti andare così?
.
un punto di luce sta cercando
a sbottonare la mia ombra dal corpo
da questo punto, vedo ologrammi degli esercizi passati d’amore
e non vi è alcuna posizione di stare nella nostalgia, come lo sono i soldati in onore o
in riposo…
.
sono costretto ad andare a questo punto, con il cuore scalzo, senza nostalgie
perché al di là abita definitivamente … il grande amore

.

invisible man roughdorul… este ca şi cum ai fi obligat să porţi pantofi cu tocul la vârfuri şi
cu cel puţin trei mărimi mai mici – tu ai putea să mergi aşa?
.
un punct de lumină încearcă
să-mi descheie nasturii umbrei de trup
prin punctul acesta văd hologramele fostelor exerciţii de iubire
şi nu există poziţie de dor, precum stau soldaţii în onor sau
pe loc repaus
.
sunt împins să merg spre acest punct, cu inima desculţă, fără doruri
fiindcă dincolo locuieşte definitiv… marea iubire
Richard-Wright-Rijksmuseum-Commission1_copyright-Vincent-Mentzel

sito internet


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: