you are this child – tu sei questo bambino – tu eşti acest copil

trilingual text

Image
this child, killed today
by indifference,
by favorable economic gaps for namely someone,
by weapons increasingly too professional
by ambitions and scientific experiments,
by industrial progress and by excessive chemical transformation of foods,
by anti-human laws and by political decisions and strategic
part of the national security … it could have been
it could have been the doctor that you would be saved from death
it could have been the one, who would lead by the arm if you would have become blind due your modern gluttony,
it could have been the genius that humanity has imperious need
it could have been the priest that officiate your funerals
it could have been a holy… and also be
into all those who today condemn children to death…
social systems are built at the feet of God Money
the rest is an immense, immeasurable hypocrisy…
this baby killed today, it’s you
Image

questo bambino, ucciso oggi
dall’indifferenza,
dalle lacune economiche favorevoli a qualcuno,
dagli armi sempre troppo professionali
dalle ambizioni e gli esperimenti scientifici,
dal progresso industriale e dall’eccessiva trasformazione chimica del cibo,
dalle leggi antiumane e dalle decisioni politiche e strategiche
parte della sicurezza nazionale … avrebbe potuto essere
avrebbe potuto essere il medico che ti sarebbe salvato dalla morte
potrebbe essere stato chi avrebbe portarti per un braccio se diventassi cieco a causa della tua moderna ingordigia,
avrebbe potuto essere il genio che l’umanità ha imperioso bisogno
avrebbe potuto essere il sacerdote che officia i tuoi funerali
avrebbe potuto essere un santo … e anche esserlo
in tutti quelli che oggi condannano a morte i bambini …
gli sistemi sociali sono costruiti ai piedi di Dio Denaro
il resto è un immenso, incommensurabile ipocrisia …
questo bambino ucciso oggi, lo sei tu

Image

copilul acesta ucis astăzi
de indiferenţă,
de decalaje economice favorabile cuiva,
de arme tot mai profesionale,
de ambiţii şi de experimente ştiinţifice,
de progres industrial şi de chimizarea excesivă a hranei,
de legi anti-umane şi de decizii politice şi strategice,
ţinând de siguranţa naţională… putea fi
putea fi medicul care te-ar fi salvat de la moarte,
putea fi cel care te-ar duce de braţ, dacă vei orbi de moderna ta îmbuibare,
putea fi geniul de care umanitatea are imperioasă nevoie,
putea fi preotul care ţi-ar fi oficiat funeraliile,
putea fi un sfânt şi …totodată, putea fi
în toţi cei care astăzi condamnă copiii la moarte…
sistemele sociale se clădesc la picioarele Zeului Ban,
restul este o imensă, nemăsurată făţărnicie…
copilul acesta ucis astăzi eşti tu

About val barbu


46 responses to “you are this child – tu sei questo bambino – tu eşti acest copil

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: