Daily Archives: aprilie 16, 2013

you, where are you? / te, dove sei? / tu, unde eşti?

trilingual text

.

when love is missing, even a salute seems an insult
when love is missing, your senses go on vacation.
sweet is not as sweet, nor bitter so bitter
you’re like a bird with a wing
like a clock without dial, its needles describing a chaotic path
but … and when love comes …
you leave by „oneself”, you leave everything … and you moved completely
in what you love, behold the freedom …      you, where are you?

dove4

 quando l’amore manca, anche un saluto sembra un insulto
quando l’amore manca, i sensi vanno in vacanza.
dolce non è così dolce, né l’amaro così amaro
sei come un uccello con un’ala
come un orologio senza quadrante, i suoi aghi descrivendo un percorso caotico
ma … e quando l’amore viene …
lasci „il sé”, lasci tutto … e ti trasferisci completamente
in ciò che ami, ecco la libertà … te, dove sei …?

.

dove1

când lipseşte iubirea, până şi un salut îţi pare o insultă
când lipseşte iubirea, simţurile iau vacanţă…
dulcele nu mai este aşa de dulce, nici amarul amar
eşti ca o pasăre cu o singură aripă
ca un orologiu fără cadran, acele lui descriu un parcurs haotic
dar… şi când vine iubirea…   părăseşti sinele şi te muţi cu totul
în ceea ce iubeşti, iată libertatea…    tu, unde eşti…?!

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: