Ode to the great failures … / Ode per i grandi fallimenti … / Odă marilor eşecuri…

trilingual text

Image

we celebrate with great pomp failures
not to reward virtues, but often condemning …
we will put our finger heeltaps’s at how is gnawed and permanent
tireless directed towards just another, anyone else and never by
the „self”, which yeast of inflated ego to give the sides, but not as is due…
we celebrate the decline, singing ode of failures and poverty of spirit and absurd needs
rascals, waster, upstart, are the rulers brought before as being the heroes of this time …
are stigmatized they who remain entire of life obedient, servant of honor, creation, work, fulfilling of fate …
today villains are of price, crowd puts forward and then them impugn, so giving them more magnifying
the peel off the wound of the world will always be alive… as long as we are submissive of wrong standards
and our common language remains only one by exchange, commercial languages,
the values to fall in obsolete, in trivial
come, come all to the universal fair, Earth’s the carousel
us revolves dizzying … – And if dare anyone to be a rebel
belt will be weakened… and is thrown into space, to sing odes to vain
but not of general failure, into that brought us progress, whose goal… the few will learn… the sense
we celebrate with great pomp the hypocrisy, and so, we are hypocrites more
applaud how much, nothing will wake us asleep conscience …

 Image

celebriamo con gran pompa i fallimenti
non si premia la virtù, ma spesso si condanna …
metteremo al dito heeltaps da com’è rosicchiato e permanente
diretto instancabile, sempre verso un altro, chiunque altro, e non verso
il „sé”, che il lievito d’ego lo ha gonfiato per versarsi ai lati, ma non sui meriti…
celebriamo il declino, cantando ode ai fallimenti e alla povertà di spirito e ai bisogni assurdi
mascalzoni, nulla facenti, arrivisti, sono i capi portati in avanti come gli eroi di questo tempo …
stanno stigmatizzati quelli che rimangono tutta la vita obbediente, servi d’onore, la creazione, il lavoro, adempiendo il destino …
gli cattivi oggi sono di prezzo, folla li avanza e poi li impugna, in modo da dare loro di più ingrandimento
buccia della ferita del mondo sarà sempre viva … fino a, quando ci siamo sottomessi alle norme sbagliate
e la nostra lingua comune, rimarrà solo … quella dello scambio, lingua commerciale,
i valori caleranno in obsoleto, in banale
dai, venite tutti alla fiera universale, la Terra è la giostra
ci ruota vertiginosa … – E se qualcuno ha il coraggio di essere un ribelle
cintura sarà indebolita … e sarà lanciato nello spazio, a cantare odi a nessuno
e non per il fallimento generale, in che ci ha portato il progresso, il cui obiettivo … i pochi impareranno … il senso
si celebra in pompa magna l’ipocrisia, e così, siamo ipocriti di più
applaudite quanto forte si può, nulla ci sveglierà la coscienza addormentata …

Image 

sărbătorim cu mare fast eşecuri
nerăsplătind virtuţi, dar condamnând frecvent…
la degetul arătător o să ne punem flecuri de cât e de tocit şi permanent
doar înspre un altul neobosit îndreptat, oricare altul şi niciodată către
acel „sine” căruia maiaua din orgoliu l-a umflat să dea pe lături, cât nu se i cuvine…
sărbătorim declinul, cântând oda ratării şi sărăciei de spirit şi absurdelor nevoi
pramatii, pierde-vară, ciocoii sunt mai marii aduşi în faţă ca fiind ai vremilor eroi…
stigmatizat rămână cine-i docilul serv o viaţă cinstei, creaţiei, muncii, împlinind menire…
azi sunt de preţ mişeii, îi pune gloata în faţă şi îi contestă apoi, aşa, mai mult dându-le mărire
coaja de pe rana lumii va fi vie mereu, cât timp vom fi supuşii etaloanelor greşite
şi limba noastră comună va rămâne doar cea a schimbului, limbaj comercial,
valorile lăsând să cadă în deşuiet, banal
hai, poftiţi cu toţii la bâlci universal, Pământu-i carusel
ameţitor ne învârte… – şi de-ndrăzneşte careva să fie un rebel
centura-i se desface şi-i aruncat în gol, să cânte ode oricui
dar nu ratării generale la care ne-a adus Progresul, căruia puţini îi află ţelul şi… inţelesul
sărbătorim cu mare fast ipocrizia fiind până şi astfel ipocriţi
aplaudăm oricât de tare, nimic nu ne va trezi, în conştiinţe adormiţi…

About val barbu


9 responses to “Ode to the great failures … / Ode per i grandi fallimenti … / Odă marilor eşecuri…

Lasă un răspuns la lyndzeerae27 Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: