Daily Archives: aprilie 14, 2013

get out, but without luggage, clearly! … / vattene, ma senza bagagli, chiaro!… pleacă, dar fără bagaje, clar!…

trelingual text

out of love you can not leave with luggage, it does not leave residues
but merely wounds – on which afterwards these… we display sumptuously as trophies
in true love there is no disappointment, but, wholly burnt
.
we are just poor sounds, we can not be simultaneously and the instruments
so, nobody can use by us…
any fear in this regard is unfounded …
.
everything we receive as a gift from Heaven, we seems to be of our, own
into reality, we do nor belong to ourselves –
we are receptacles already full, no space … nothing can be added …
.
out of love can not one ever get out
it remains as an alter ego, as a third shade, as a curse
and to enter … we enter on the unknowingly… well as into life

Image

dall’amore non si può uscire con i bagagli, lei non lascia i residui
soltanto le ferite – che dopo ci esibiamo sontuosamente, come dei trofei
nel vero amore non esiste delusioni, soltanto ardere interamente
.
siamo soltanto poveri suoni, non possiamo esserlo anche degli strumenti
così, nessuno ci può usare
alcun timore in questo senso è infondato
.
tutto quello che riceviamo in dono dal Cielo, ci sembra di essere nostro, personale
in realtà, non ci apparteniamo nemmeno a noi stessi –
siamo dei recipienti pieni, senza spazio, niente non può essere messo in più
.
dall’amore non si può uscire mai
ci rimane come un alter ego, come terza ombra, come una maledizione
per entrare, si entra all’insaputa, anche come nella vita…

Image

din iubire nu poţi ieşi cu bagaje, ea nu lasă reziduri
ci doar răni – pe care apoi le etalăm ceremonios… ca pe trofee
în iubirea adevărată nu există decepţii, ci ardere de tot…
.
noi suntem doar biete sunete, nu putem fi în acelaşi timp şi instrumente
astfel, nimeni nu ne poate folosi…
orice frică în acest sens, este nefondată…
.
tot ceea ce primim în dar de la Cer ni se par ale noastre, proprii,
în realitate, nu ne aparţinem nici măcar pe noi înşine –
suntem recipiente deja pline, fără spaţiu… nimic nu ne poate fi de adaos…

din iubire nu se poate ieşi niciodată
ea rămâne ca un alter ego, ca o a treia umbră, ca un blestem
iar de intrat… se intră pe neştiute, precum în viaţă

Image


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: