to be we the rain… / siamocci noi la pioggia… / să fim noi ploaia…

trilingual text
Image

motto: life as a raindrop

without applause that you exist?

without that you rise your love higher than the one you love?

without pride of to be … someone with importance?

today at dawn I was on the streets
I heard creaking of Earth’s…in the his path among the stars
I heard the rustling by stars
Earth’s crust soaked with dew… smelled like eternity
somewhere on above, returned humble and crippled, the prayers unfulfilled
the filter of dawns reveal a new world, just born
which means that … one prayer was accepted there upward
one be… of the one who suffered without regretfully… wound world …

nothing must longer be saved, throw your fears, the values remain the same
gold buried, even in escremente, all gold will remain
as well our soul, too hidden between intentions and hesitations
just life as a raindrop would cure the drought of love … so much uniform
So come on, to be we the rain, together, … today … you, come? …

a better version of the translation, made by generous Michaela 

Let us be the rain..
Motto: life as a raindrop
No applause for just being?
No raise through your love above the one you love?
No pride of… being someone important?
I was walking the streets this morning
I was listening to the squeaking of the Earth on its way among the stars
I was listening to the rustling of the stars
Earth’s juicy crust smelled of eternity
Somewhere from above the unanswered prayers were bouncing back defeated, crippled..
The filter of dawn revealed to me a new world, just born
Which means that… at least, one single prayer was answered up there
Must be of someone who suffered without regret, the wound of the world..
Nothing must be saved, throw your fears away, the real values withstand
Gold, even buried in feces, is still gold
Just like our soul hidden too well between intentions and hesitations
Only life as a raindrop could cure the .. so tied in uniformity love draught
Common then…. Let us be the rain, together, this very

Image

motto: la vita come una goccia di pioggia

senza applausi perché tu lo sei?

senza che il tuo amore cresca più del tuo amato?

senza l’orgoglio di essere … qualcuno che conta?

oggi all’alba ero per le strade
sentivo cigolare la Terra … nel suo cammino tra le stelle
sentivo il fruscio di stelle
Crosta terrestre intrisa di rugiada …aveva un odore d’eternità
da qualche parte là sopra se ne ritornavano umili e storpie le preghiere insoddisfatte
il filtro dell’alba mi rivela un mondo tutto nuovo, appena nato
significa che … una preghiera è stata esaudita lassù
forse quella di colui che ha sofferto, senza rammarico … la ferita del mondo …

nulla più deve essere salvato, getta le tue paure, i valori rimangono
e l’oro sepolto negli escrementi sempre oro resterà
cosi come la nostra anima, troppo nascosta tra intenzioni e esitazioni
solo la vita come una goccia di pioggia può curare la siccità d’amore … così diffusa
Quindi forza, siamo noi tutti insieme… la pioggia … oggi … tu, vieni? …

Image

motto: viaţa ca un strop de ploaie

fără apluaze că eşti?

fără să te crească iubirea ta mai mare decât cel pe care-l iubeşti?

fără orgoliul de a fi… cineva important?

astăzi în zori am fost pe străzi
ascultam scârţâitul Pământului în drumul lui printre stele
ascultam foşnetul stelelor
coaja mustoasă a Pământului mirosea a veşnicie
undeva deasupra se întorceau spăşite, betege, rugăciunile neîmplinite
filtrul zorilor îmi dezvălui o lume nouă, abia născută
ceea ce înseamnă că… o singură rugăciune a fost admisă acolo sus
o fi a cuiva care a suferit fără părere de rău rana lumii…
.
nimic nu trebuie salvat, aruncaţi-vă fricile, valorile rămân aceleaşi
aurul îngropat chiar şi în escremente, tot aur va rămâne
precum sufletul nostru prea ascuns între intenţii şi şovăiri
doar viaţa ca un strop de ploaie ar vindeca seceta de iubire… atât de uniformă
haideţi deci…să fim noi ploaia, împreună, chiar astăzi… tu vii?…

About val barbu


45 responses to “to be we the rain… / siamocci noi la pioggia… / să fim noi ploaia…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: