Daily Archives: aprilie 10, 2013

what would you want you to be / cosa vorrei farti…? / ce ai vrea să te faci?

trilingual text

 Image

My father has taught me to count

taking me on his knees and… he dream

what can I become when I grow up

Mom it watched to me… and I grow seeing with eyes

so, the glances they… me grew, eh?

how I was bored  in their endless assumptions about my future …!

I just wanted to play out,  to be free …

.

my son – dad asked me –  what would you want you to be when you grow?

– Daddy, I want to pee …

Image

Papà m’insegnava a contare

tenendomi sulle sue ginocchia… e sognava

cosa sarei diventato, una volta grande

Mamma mi guardava e io crescevo a vista d’occhio

perché era il suo sguardo che mi alzava, giusto?

Quanto mi annoiavano le loro infinite fantasie… sul mio futuro …!

Volevo soltanto andar fuori a giocare, essere libero …

.

figlio mio, chiese papà, cosa vuoi fare da grande?

– Papà, vorrei fare pipì …

 

Image

tatăl meu mă învăţa să socotesc

ţinându-mă pe genunchii lui  şi visa

câte aş putea deveni când voi fi mare…

mama mă privea iar eu creşteam văzând cu ochii

deci privirea ei mă creştea, nu-i aşa?…

cât mă plictisea nesfârşitele lor presupuneri legate de viitorul meu…!

eu voiam doar… la joacă, afară, să fiu liber…

.

fiule, mă întrebă iar tata, ce ai vrea să te faci când vei fi mare?

– tati, vreau să fac pipi…

.


therefore, Carmela / motivo, Carmela / de aceea, Carmela

trilingual text

.

motto: under the ambush of nostalgia … a real mystery

among the lemons from your garden, Carmela
I’ve never seen crows
such as in walnut, under which I lost my virginity …
among the olive trees behind your house, Carmela
I’ve never seen silkworms
as in the mulberry trees in the courtyard of the elementary school
under which I was crying because
I did not know weave scarves
the lady teacher, who was my sweetheart,
and you know it
first love … you can not forget ever
.
you just found out why you do not stand you anymore
Carmela

 

.

Lucy51__casale-tra-gli-ulivi_g

motto: sotto l’agguato della nostalgia … un vero mistero
fra i limoni del tuo giardino, Carmela
non ho visto mai corvi
come nel noce, sotto il quale ho perso la verginità…
negli ulivi dietro la tua villa, Carmela
non ho mai visto bachi da seta
come nei gelsi del cortile della scuola elementare
sotto i quali piangevo
perché non sapevo tessere sciarpe
per la signora maestra, di cui ero innamorato,
e tu lo sai
il primo amore… non lo scordi mai…
.
hai appena scoperto il motivo per cui non ti sopporto più
Carmela

.

nuc ciori

motto: mă pândeşte un dor… ca o taină gravă

în lămâii din grădina ta, Carmela
nu am văzut niciodată ciori
aşa ca în nucul sub care mi-am pierdut fecioria
în măslinii din spatele vilei tale, Carmela
n-am văzut virmi de mătase
aşa ca în duzii din curtea şcolii primare
sub care plângeam că nu ştiam să ţes eşarfe
pentru învăţătoarea de care mă îndrăgostisem, şi ştii tu
prima dragoste nu se uită…
.
tocmai ai aflat de ce nu te mai suport eu
Carmela
.


jiffy… / attimo … / clipită…

trilingual text

.

Image 

.

mechanical doll on a music box defective

it moves intermittent – behold, my eyes, how I sit so

with chin on hands on the windowsill towards tomorrow

the barrel organ is broken…. the sky is blue and

no bird

.

Image 

.

bambola meccanica su un carillon difettoso

si muove intermittente – ecco, i miei occhi, come mi siedo così.

con il mento sulle mani sul davanzale della finestra verso il domani

l’organetto è rotto …il cielo è azzurro e

nessun uccello

.

Image

 

.

o păpuşă mecanică pe o cutie muzicală defectă

se mişcă întermitent – iată, ochii mei, aşa cum stau

cu bărbia pe mâini la pervazul ferestrei dinspre mâine

flaşneta este spartă, cerul albastru şi

nicio pasăre

.

Image.

.

 


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: