Daily Archives: aprilie 5, 2013

Everything is poetry … / Tutto è poesia … / Totul este poezie…

.

Image

.

Motto: I believe life is in essence … a matter of poetic

all seem stacked like a poem, as a ballad

.

I recite a verse the new wind

I recite a verse depths of the earth, echo of lost voices

I recite in dreams, the old man who I will be, probably

I recite the burns babies today …they are very sad

although, they not do anyone any reproach…

I recite the condensed water, above  …imminent rain

Just I am the remained… anchored to absurd issues, the money …

.

The Lord, the only true poet, does not require reward …

had to toil in the creation of the world …

.

all poets of world, why do not mimic… the way to the end…?

.

Image

.

Motto: Credo che la vita è, in sostanza, … una questione di poetica

sembrano tutti accatastati come in una poesia, come una ballata

.

mi recita il vento nuovo una strofa

mi recita un versetto le profondità della terra, l’eco delle voci perse

mi recita nei sogni il vecchio che probabilmente sarò

mi recita i bambini oggi nati assai tristi …

anche se non fanno rimproveri a nessuno …

mi recita l’acqua condensata lì su, pioggia imminente

soltanto io sono rimasto ancorato nelle cose assurde, denaro …

.

Il Signore, l’unico vero poeta, non richiede ricompensa …

doveva faticare nella creazione del mondo …

.

gli poeti del mondo perché non lo imita… fino alla fine …?

.

Image

 

Motto: viaţa cred că este în esenţa ei… o chestiune poetică

toate par aşezate ca într-un poem, ca într-o baladă

.

îmi recită vântul nou o strofă

îmi recită străfundurile Pământului o strofă, ecoul vocilor pierdute

îmi recită în visuri bătrânul care probabil voi fi

îmi recită copiii născuţi astăzi foarte trişti…

deşi ei nu fac nimănui vreun reproş…

îmi recită apa condensată sus, iminentă ploaie

doar eu ce am rămas ancorat în chestiuni absurde, banii…

.

Domnul, unicul adevărat poet, nu cere răsplată…

a trebuit să trudească la facerea lumii…

.

poeţii lumii… de ce nu-l imită până la capăt…?

.

Image

.


in the arms of mother / tra le braccia della madre / în braţele mamei

.

Image

.

motto:  next to me a blade of grass rises

             obedient we look together to …the blue

.

they returned… those beautiful dizziness

when in mother’s arms I was equal with everyone

– yesterday, I watched to you: how small you’ve become, mom…!

.

Today is your turn to be …high

too …high

.

 Image

.

motto:  accanto a me un filo d’erba sorge

             in silenzio, assieme guardiamo l’azzurro

.

torna quelle vertigini splendide

su, tra le braccia della madre in cui ero uguale a tutti

– Ieri ti guardavo: quanto mi sei rimasta piccola, mamma …!

.

Oggi è il tuo turno di diventare di nuova alta

troppo alta …

.

Image 

.

motto: Lângă mine un fir de iarbă se înalţă

           cuminţi privim împreună albastrul

.

se întorc acele ameţeli frumoase

când din braţele mamei eram egal cu toată lumea

– ieri te priveam, cât de mică mi-ai rămas mamă…!

.

astăzi este rândul tău să devii iar înaltă

prea înaltă…

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: