Daily Archives: aprilie 3, 2013

you have to tell me / tu mi devi dire / trebuie să-mi spui

.

Image

.

yesterday I was wondering where people go when he leaves

and how many eggs are in the nest of the cuckoo

and how many shoots will grow again in my  heart

how many by my years… will be poor nomads

how long shoeshine for another myself.

who treats me like a lackey

and pushes me in the bed sheets foreign

and the thresholds of the taverns were full

with … the lose time, you lose years

without money in your pocket

eloquently reciting for stray dogs

same poem cliché and dumb

in exchange for a cuddle and for a pretzel

Lord, I want to scream

Where people go when he leaves … but before,

how to I ask them, „Brother, sister, friend …please, stay „

.

I want to know … where people go when he leaves, but before all

Where are all those who consider themselves alive? …

.

This oil that flowing into the underground

which I think is down … in a tomb

crowded streets, bustling, inside / outside, in stores

with bags full of illusions …

I know, I’m just stunned

my heart is sprouting, it disturbs the Cuckoo’s Nest

.

and where they go … those who go, but you have to tell me

where are all those who consider themselves to alive? …

.

Image

.

Ieri mi chiedevo dove la gente va, quando se ne va

e quante uova sono nel nido del cuculo

e quanti germogli cresceranno ancora nel cuore

quanti degli miei anni saranno degli poveri nomadi

per quanto tempo ancora lucidare le scarpe all’altro sé.

che mi tratta come un lacchè

e mi spinge nelle lenzuola straniere

e sulle soglie delle piene taverne

con dei  …perdi tempo, perdi anni

in tasca senza denari

eloquente recitando ai cani randagi

stessa poesia cliché e stordita…

in cambio di una coccola e anche un salatino

Signore, mi viene strillare …

Dove la gente va, quando se ne va…  ma prima

come chiederli: „fratello, sorella, amico … rimani”

.

Vorrei sapere … dove la gente va quando se ne va, ma prima

Dove sono tutti coloro che si considerano vivi? …

.

Questo olio che fluisce verso le fosse della metropolitana

che mi sembra scendere  … in una tomba

strade affollate, brulicanti, dentro/fuori,  nei negozi

con sacchi pieni d’illusioni …

Lo so, sono proprio stordito

il cuore mi sta germogliando, disturba nido del cuculo

.

e dove vanno … quelli che vanno, ma tu mi devi dire

dove sono tutti coloro che si considerano di vivere? …

.

Image

.

ieri mă-ntrebam unde se duc cei care se duc

şi câte ouă mai sunt în cuibul de cuc şi câţi lăstari

vor mai creşte inimii azi, câţi dintre anii mei vor mai fi

bieţi nomazi

cât voi mai lustrui pantofii celuilat eu care mă tratează

ca pe-un lacheu şi mă împinge-n aşternuturi străine

şi pe pragul bodegilor pline cu de-alde…

pierde-vară şi pierde-an, în buzunare fără vreun ban,

cu elocinţă câinilor vagabonzi recitând acelaşi poem clişeu şi bolând

în schimbul unui alint şi măcar un covrig – Doamne, îmi vine să strig…

Unde se duc cei care se duc, dar mai întâi cum să le cer

,,frate, soră, prieten… rămâi”

.

…vreau să aflu unde se duc cei care se duc, dar mai întâi

Unde sunt toţi cei care se consideră… vii?…

.

uleiul acesta care se scurge în gurile de metrou ce-mi pare

coborând de-a dreptul… într-un cavou

aglomeraţia străzilor, forfota, intră-iese din magazine

cu iluzii având sacoşele pline… – ştiu, sunt năucul cel mai năuc

mi-e inima lăstărind, deranjez cuibul de cuc şi se duc… cei care se duc, dar tu…

musai să-mi spui unde sunt toţi cei care… se consideră vii.

.

Image

.


Mechanical of Earth / Meccanica della Terra / Mecanica Pământului

.

Image

.

our blood is just a grease

for bearings in the belly of the Earth

to be able to rotate impetuous

.

our life lasts only as … open / close the eyelids Death

the most perfect mechanical …

.

love is the creak of gear wheels … music of the Earth

.

Image

.

il nostro sangue è solo un grasso

per i cuscinetti nella pancia della Terra

per essere in grado di ruotare impetuoso

.

la nostra vita dura solo quanto …apre/chiude le palpebre La Morte

il più perfetto meccanico …

.

l’amore è  il cigolio di ruote dentate … la musica della Terra

.

Image

.

sângele nostru este doar un ulei pentru

rulmenţii din burta Pământului

să se poată învârti impetuos

.

viaţa noastră durează câtz închide/deschide pleoapa Moartea

cel mai desăvârşit mecanic…

.

iubirea este scârţâitul roţilor dinţate… muzica Pământului

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: