The Sower / Il Seminatore / Semănătorul

.

Image

.

It all started as a sneeze or

as a glance in passing, gesture unfinished

.

I left my heart on paper and a wind out of the blue,

to closed the copybook…

.

the lights him pierced in outward, and since then I have not found peace

the road, before of imminent step, was just of thresholds

.

in right hand I was holding tight … alive letters of the alphabet

I threw them towards the sky as a sower

.

I indrawn with both hands, with teeth,

of the copybook, for open it,  to catch at least a sign,

to germinate then, in his white earth, a poem

or my heart …

.

any poem is just a reflection of what is written

forever up there, in the sky, so I was just a sower

of shards of mirrors? …

.

Image

.

tutto iniziò come uno starnuto o come

uno sguardo sfuggente, gesto incompiuto

.

ho lasciato il mio cuore sulla carta e un vento all’improvviso,

mi chiusi il quaderno …

.

le luci lo trafisse verso l’esterno, e da allora non ho più trovato la pace

la via, prima del passo imminente, era fatta solo di soglie

.

nella mano destra tenevo stretto … lettere dell’alfabeto vivi

le ho buttate verso il cielo come… un seminatore

.

tiravo con entrambe le mani, con i denti,

del quaderno, per aprirlo, per prendere almeno un segno,

e germinare poi, nella sua terra bianca, una poesia

o il mio cuore …

.

ogni poesia è solo un riflesso di ciò che è scritto

per sempre lassù, in cielo, e così, sono stato solo un seminatore

di schegge di specchi? …

.

Image

.

totul a început ca un strănut sau

ca o privire în treacăt, gest ne dus la capăt…

.

am lăsat inima pe foaie şi un vânt, din senin,

mi-a închis caietul…

.

lumini străpungea spre înafară, şi de atunci n-am mai găsit liniştea

drumul, dinaintea pasului iminent, era doar praguri

.

în mâna dreaptă ţineam strânse… litere vii,

le-am aruncat spre cer precum semănătorul

.

trăgeam cu mâinile amândouă, cu dinţii,

de caiet, să-l deschid, să prindă şi el măcar o literă,

să încolţească apoi, în ţărâna lui albă, un poem

sau inima mea…

.

orice poem este doar o oglindire a ceea ce este scris

de-a pururi acolo sus, deci n-am fost decât semănătorul

cioburilor de oglinzi?…

.

Image

.

About val barbu


13 responses to “The Sower / Il Seminatore / Semănătorul

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: