Hunger / La fame / Foamea

.

Image

.

From all times, humanity has suffered two major types of hunger: the food and the image of the self …
To we responding ourselves,  how much spend we on food, what kind of food and how for the image,  and what kind  of image? …
How much of what fills  our shopping cart,  to supermarket,  is really a need?
What is needed? Vital or desires …? Passion to buy, or is a serious echo of deprivations we have in childhood?
Hunger of importance often exceeds that of food. To be  „somebody”, although the word would still  „anonymous” … by anonymity… just we run …!
Self-esteem is a virtue and a „measure” of love the neighbor. How to love your neighbor as myself if I was not I am…  love for me?
Self-esteem is nourished… with that respect received to others, with your usefulness to them.
But it is a very fragile area that leaves space from  lying, deception, delusion, conceit … false.
Hunger for me is a demon. Hunger for food and especially the lack of hope that tomorrow will even eat a slice of bread is terrible …
So not scared me in the moment of food lack… but,  scares me lack hope that I  I’ll ever eat
Hunger for hope is the essence.
Hunger eradication does not require one certain type of solidarity which often proved impossible … but we would have need an epidemic of selflessness
How much spends the humanity for industrialized shows,  or either art or of sport, would cover fully famine for food … but the hungry of importance  … What?
.
(to be continued)

.

.

Da sempre l’Umanità ha subito due principali tipi di fame: il cibo e l’immagine di sé …
Se stiamo rispondendo a noi stessi, quanto spendiamo per il cibo, quale genere di cibo, e quanto per l’immagine, e che genere d’immagine? …
Quanto di ciò che riempie il nostro carrello, al supermercato, è davvero un bisogno?
Che sarebbe il necessario? Vitale o dei desideri …? Passione per l’acquisto o eco delle gravi privazioni dall’infanzia?
La fame d’Importanza, spesso lo supera a quella del cibo. Essere „qualcuno”, anche se la parola sarebbe ancora „anonimo” … dall’anonimato proprio, stiamo sempre correre …!
L’autostima è una virtù e una „misura” dell’amore del prossimo. Come amare il prossimo come me stesso, se non ho io … amore per me?
L’autostima si nutre nei confronti di altri con la vostra utilità per loro. Ma si tratta di una zona molto fragile che lascia spazio alla menzogna, inganno, illusione, orgoglio … falsità.
La fame per me è un demone. La fame per il cibo e soprattutto la mancanza di speranza che neanche domani mangerò la fetta di pane… è terribile …
Quindi non mi spaventa il momento dell’non mangiare … ma, la mancanza di speranza mi spaventa che non mangerò mai…
La fame di speranza è l’essenza.
L’eradicazione della fame non ha bisogno d’alcun tipo di solidarietà, che spesso si è rivelato quasi impossibile, ma abbiamo bisogno di un’epidemia d’altruismo
Quanto spende l’umanità per spettacoli industrializzati, sia uno d’arte o di sport, coprirebbe completamente Carestia per il cibo, ma la fame d’importanza … Che lo facesse?
.
( da proseguire)

.

.

Din toate timpurile, umanitatea a suferit de două mari tipuri de foame: cea alimentară şi cea de imagine, a sinelui…
Să ne răspundem, cât cheltuim fiecare dintre noi pe alimente, ce fel de alimente şi cât pe imagine şi ce fel de imagine?…
Cât din ceea ce umple coşul nostru de la supermarket ne este cu adevărat necesar?
Ce înseamnă necesar? Vital sau dorinţe…? Pasiunea de a cumpăra sau ecoul unor grave lipsuri din copilărie?
Foamea de importanţă deseori o depăşeşte pe cea de hrană. A fi „cineva”, deşi cuvântul ar însemna totuşi un anonim… tocmai de anonimat fugim…!
Respectul de sine este o virtute şi „măsură” a iubirii de aproape. Cum să iubesc aproapele ca pe mine însumi dacă pe mine nu m-aş iubi?
Respectul de sine se nutreşte din respectul celor din jur, cu utilitatea ta faţă de aceştia.
Dar, este o zonă extrem de fragilă care lasă loc minciunei, înşelăciunei, iluziei, îngâmfării… falsului.
Foamea de mine este un demon. Foamea de alimente şi mai ales lipsa speranţei că măcar mâine voi mânca o felie de pâine este teribilă…
Deci, nu absenţa în acest moment a hranei mă înspăimântă cât lipsa speranţei că voi mânca totuşi cândva?
Foamea de speranţă, iată esenţa.
Eradicarea acestor tipuri de foamete nu cere solidaritatea care s-a dovedit deseori imposibilă… ci ne-ar trebui o epidemie de altruism…
Cât cheltuieşte umanitatea pe spectacolul industrial, de ori ce fel, fie artistic sau sportiv, ar acoperi întrutotul foametea de alimente… dar pe cea de importanţă… ce?
.
(va urma)

.

 

About val barbu


19 responses to “Hunger / La fame / Foamea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: